top of page
IMG_3749.jpeg
ABOUT

MIKKO-PEKKA HYVÄRINEN

Mikko-Pekka Hyvärisen (s.1985) maalausjäljessä  yhdistyy monia nyky-yhteiskunnassa ilmeneviä psykofyysisiä ilmiötä. Hyvärinen pyrkii teoksillaan hahmottamaan luonnollisen elintilan sijaa jokapäiväisen maiseman kaupungistuessa. Hänen teoksensa heijastelevat miehisiksi piirteiksi käsitettyjä maailman kylmyyttä ja kovuutta, sekä prekariaatin unelmien tavoittelua haastavalta tuntuvaan tulevaisuuteen katsoessa. Pelkän dystooppisen narratiivin sijaan Hyvärinen leikittelee tematiikoillaan tekniikkavalintojensa kautta yhdistellen perinteistä öljymaalaustekniikkaa sekatekniikkaan spraymaalilla, kuvansiirrolla sekä kollaasityöskentelyllä. 

Mikko-Pekka Hyvärinen's (b. 1985) paintings combine many psychophysical phenomena that occur in contemporary society. Hyvärinen strives to visualize a natural living space as the everyday landscape becomes urbanized. His works reflect the coldness and hardness of the world perceived as masculine, and the precariat's pursuit of dreams while looking into a challenging future. Instead of just a dystopian narrative, Hyvärinen plays with his themes with his choices of techniques, combining traditional oil painting techniques with mixed techniques, through spray paint, image transfer and collage work.

minätyöhuoneella_edited.jpg
bottom of page