top of page
IMG_3749.jpeg
ABOUT

MIKKO-PEKKA HYVÄRINEN

Mikko-Pekka Hyvärisen (s.1985) affektiivisesti lautautuneessa maalausjäljessä  yhdistyy monia nyky-yhteiskunnassa ilmeneviä psykofyysisiä ilmiötä. Hyvärinen pyrkii teoksillaan hahmottamaan liminaalisia tuntoja jokapäiväisessä urbaanissa maisemassa. Hänen teoksistaan on havaittavissa myös heijastuksia miehisiksi piirteiksi käsitetyistä maailman kylmyydestä ja kovuudesta. Pelkän dystooppisen narratiivin sijaan Hyvärinen leikittelee tematiikoillaan tekniikkavalintojensa kautta yhdistellen perinteistä öljymaalaustekniikkaa sekatekniikkaan spraymaalilla, kuvansiirrolla sekä kollaasityöskentelyllä. 

Mikko-Pekka Hyvärinen's (b. 1985) emotionally textured brushwork combines many psychophysical phenomena present in contemporary society. Hyvärinen aims to capture liminal sensations within everyday urban landscapes through his works. His pieces also reflect aspects of the perceived coldness and toughness of the world, often associated with masculinity. Instead of solely portraying a dystopian narrative, Hyvärinen plays with themes through his choice of techniques, blending traditional oil painting with mixed media approaches such as spray painting, image transfer, and collage work.

minätyöhuoneella_edited.jpg
bottom of page